Planering 2022

Aktuellt

Det råder fortfarande stor osäkerhet gällande smittspridningen av Corona. Det gör även planeringen osäker under de närmaste sex månaderna. Med det sagt måste vi ändå fortsätta planera förbundets aktiviteter så gott det går, men med den brasklappen att vissa aktiviteter kan ändras eller ställas in. Vi återkommer med löpande uppdateringar! Kalenderplanering våren 2022 16 mars, […]

Läs mer >

SM och planering inför våren

Aktuellt

Uppdaterad 220114 Eftersom Corona-smittan nu återigen kommit tillbaka i större omfattning är det osäkert om SM går att genomföra den 5 mars som tänkt. De aktuella restriktionerna som inte tillåter tävling i större omfattning gäller till och med den 31 januari, men kan uppdateras när som helst. Därefter är det stor risk för att nya […]

Läs mer >

Förbundsstämma digitalt den 16 mars

Aktuellt

Årsstämman i förbundet kommer hållas digitalt onsdag den 16 mars kl 18-19.30 och arrangeras liksom tidigare av huvudförbundet SB&K. Välkomna att skicka in motioner gällande verksamheten på info@swedenwushu.se Nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen Tord Nilsson på tord.nilsson@nwf.seEnligt RFs riktlinjer ska styrelsen innehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor.Förnärvarande är en suppleantpost […]

Läs mer >